BIP4 002png

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

ul. Freta 16, 00-227 Warszawa

NIP 5252759193, regon 380932048

WŁADZE


Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 

Sławomir Paszkiet

STATUS PRAWNY


Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie  jest instytucją kultury i działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105)
2) Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720)
3) Umowy o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Marii Sklodowskiej-Curie
4) Statutu

ZASADY FUNKCJONOWANIA


Zakres działalności
Do zakresu działania Muzeum należy:
1) przedstawianie postaci Marii Skłodowskiej - Curie na szerokim tle historycznym, kulturowym
i społecznym;
2) przekazywanie i upowszechnianie informacji o życiu, działalności naukowej i dokonaniach
dwukrotnej Noblistki;
3) prowadzenie działalności edukacyjnej i poznawczej w obszarze zainteresowań naukowych
Uczonej i szeroko pojętych nauk chemicznych i przyrodniczych;
4) prowadzenie badań nad dokonaniami naukowymi i społecznymi Uczonej;
5) promocję Uczonej i spuścizny po Marii Skłodowskiej - Curie w kraju i za granicą.
Finansowanie Muzeum
Działalność statutowa Muzeum finansowana jest ze środków budżetu m. st. Warszawy, dotacji współprowadzącego Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz środków własnych.

Regulamin organizacyjny zarządzenie.pdf
statut MMSC - załacznik do aneksu z 26.04.2021 do umowy Miast-Ptchem.pdf
podpisany aneks do umowy Miasto-PTchem - 26.04.2021.pdf

STRUKTURA WŁASNOŚCI


Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa

Funkcja obiektu: Muzeum

Organ nadzorujący: Miasto Stołeczne Warszawa; Warszawa,
         Plac Bankowy 3/5

Powierzchnia użytkowa obiektu: 888,6 m2

Liczba kondygnacji nad ziemią: 4

Liczba kondygnacji pod ziemią: 1

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


Dział administracyjno-finansowy:

poniedziałek - piątek w godzinach 9.00-15.00

Przyjęcia interesantów przez dyrektora muzeum:

Dyrektor przyjmuje od poniedziałku do piątku po uprzednim, telefonicznym lub e-mailowym umówieniu się.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


W chwili obecnej brak

OGŁOSZENIA

szukamy specjalistki/ specjalisty ds. inwentaryzacji, szczegóły poniżej w załączniku

ZASADY ZWIEDZANIA Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obowiązujące od 27.02.2021


Zarządzenie Dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dn. 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora.


Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie poszukuje aktualnego kontaktu do spadkobierców bądź następców prawnych autorskich praw majątkowych Małgorzaty H. Malewicz w celu pozyskania licencji na wykorzystanie jej przekładu artykułu Ireny Joliot-Curie „Marie Curie, ma mère” (1954).


Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

tel. [+48] 22 831 80 92

e-mail: kontakt@mmsc.waw.pl

klauzula RODO rekrutacja umowy o pracę.pdf
ogłoszenie inwentaryzator 2022.pdf
Ogłoszenie asystentka.pdf
ogłoszenie specjalista ds. promocji i komunikacji.pdf
Ogłoszenie pracownik obsługi ekspozycji.pdf

SPRAWOZDANIA FINANSOWE MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE


Konkurs-W%20promieniach-regulamin.pdf
SF 2018 MMSC - RZiS.pdf
SF 2018 MMSC bilans.pdf
SF 2018 MMSC - przepływy.pdf
SF 2018 MMSC zmiany w kapitale.pdf
Zatwierdzenie sprawozdania 2018.pdf
SF 2018 MMSC wprowadzenie-informacje dodatkowe.pdf
MMSC SF 2019 bilans.pdf
MMSC SF 2019 RZiS.pdf
MMSC SF 2019 RPP.pdf
MMSC SF 2019 wprowadzenie.pdf
MMSC_SF_2019_informacja_dodatkowa.pdf
Zatwierdzenie-MMSC-SF2019.pdf
podpisany aneks do umowy Miasto-PTchem - 26.04.2021.pdf