MUZEALNE LEKCJE ONLINE Z MARIĄ SKŁODOWSKĄ-CURIE


Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

w Warszawie zaprasza do udziału

w lekcjach online poświęconych życiu

i dorobkowi naukowemu Polki,

dwukrotnie uhonorowanej

Nagrodą Nobla. Scenariusze lekcji

są oparte na zagadnieniach ujętych

w podstawie programowej i dostosowane

do różnych poziomów nauczania,

od szkoły podstawowej, po licea

i inne szkoły ponadgimnazjalne.

JAK WYGLĄDAJĄ MUZEALNE LEKCJE ONLINE

Lekcje muzealne online są realizowane są za pomocą łącza internetowego w programie ClickMeeting. Aby z niego skorzystać trzeba mieć komputer (tablet, smartfon) i dostęp do internetu. Zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy z naszego muzeum.
W trakcie spotkania wykorzystywane są materiały dydaktyczne: prezentacja multimedialna, eksponaty i rekwizyty muzealne.


Czas trwania: ok. 40 minut

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Koszt. 150zł

JAK ZAREZERWOWAĆ MUZEALNE LEKCJE ONLINE

Zajęcia odbywają się po uprzedniej rezerwacji. Czas ich rozpoczęcia jest dopasowany do potrzeb szkoły. Zapraszamy nauczycieli i opiekunów do rezerwacji lekcji z Marią Skłodowską-Curie online. Formularz zgłoszeniowy znajdujący się tu: http://www.mmsc.waw.pl/edukacja Po wypełnieniu należy go przesłać na adres: edukacja@mmsc.waw.pl z hasłem „lekcja online” w tytule maila. Rezerwacji należy dokonać z, minimum, tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiany terminu lub anulowania rezerwacji można dokonać, najpóźniej, na cztery dni przed planowanym wydarzeniem. Prosimy o uiszczenie opłaty, najpóźniej, na dwa dni przez zaplanowaną lekcją.

Szczegóły ujęte zostały w regulaminie.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS MUZEALNYCH LEKCJI ONLINE

  • dzieciństwo i młodość Marii Skłodowskie-Curie;
  • Skłodowscy – historia rodzinna;
  • Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie;
  • Maria i Piotr – czyli historia ludzi, których połączyła pasja do nauki;
  • okoliczności i znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie, dokonanych we współpracy z mężem Piotrem Curie;
  • Maria Skłodowska-Curie – historia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, w dziedzinach chemii i fizyki;
  • właściwości fizyczne i chemiczne uranu, radu i polonu, znaczenie promieniotwórczości dla fizyki i chemii;
  • znaczenie radu w medycynie, w szczególności w terapii nowotworów (radioterapia, zwana we Francji curieterapią);
  • znaczenie odkrycia radu (oraz innych pierwiastków promieniotwórczych) w życiu codziennym obecnie i dawniej (m.in. zastosowanie radu jako dodatku do żywności, w przedmiotach codziennego użytku, takich jak np. zegarki, zastosowanie toru np. w paście do zębów).

Zapraszamy na muzealne lekcje online z Marią Skłodowską-Curie

edukacja@mmsc.waw.pl, tel: +48 513 814 963, godz. 10:00 – 13:00 od wtorku do piątku

ZAŁĄCZNIKI:

 
prev next