Kontakt


Dyrektor Muzeum
Sławomir Paszkiet


Zastępczyni Dyrektora Muzeum
Miłka Skalska


Główna księgowa
Agata Modzelewska
a.modzelewska@mmsc.waw.pl


Pracownicy muzeum

Dominika Korzeniowska
d.korzeniowska@mmsc.waw.pl

Anna Michnikowska

a.michnikowska@mmsc.waw.pl

Monika Lemańska 

m.lemanska@mmsc.waw.pl  

Współpracownicy muzeum

Zuzanna Podgórska

z.podgorska@mmsc.waw.pl


Inspektor ochrony danych

Michał Stachowski

iod@mmsc.waw.pl