Kontakt


Dyrektor Muzeum
Sławomir Paszkiet


Zastępczyni Dyrektora Muzeum
Miłka Skalska


Główna księgowa
Agata Modzelewska
a.modzelewska@mmsc.waw.pl


Pracownicy muzeum

Dominika Korzeniowska
d.korzeniowska@mmsc.waw.pl

Ewelina Dudziak

e.dudziak@mmsc.waw.pl

Anna Michnikowska
a.michnikowska@mmsc.waw.pl

Marcin Dolecki

m.dolecki@mmsc.waw.pl

Jędrzej Kamzelewski

j.kamzelewski@mmsc.waw.pl

Zuzanna Podgórska

z.podgorska@mmsc.waw.pl


Inspektor ochrony danych

Michał Stachowski

iod@mmsc.waw.pl