Kontakt


Dyrektor Muzeum
Sławomir Paszkiet

Zastępczyni Dyrektora Muzeum
Miłka Skalska
m.skalska@mmsc.waw.pl

Główna księgowa
Agata Modzelewska
a.modzelewska@mmsc.waw.pl


Pracownicy muzeum

Dominika Korzeniowska
d.korzeniowska@mmsc.waw.pl

Anna Michnikowska

a.michnikowska@mmsc.waw.pl

Monika Lemańska 

m.lemanska@mmsc.waw.pl  

Aleksandra Grabowska
a.grabowska@mmsc.waw.pl
Inspektor ochrony danych

Michał Stachowski

iod@mmsc.waw.pl