Zapraszamy do zapisów

Chcesz dowiedzieć się więcej o Muzeum Marii Skłodowskiej-? Zapisz się do naszego newslettera! Znajdziesz w nim najnowsze informacje o bieżących wydarzeniach, projektach, wystawach i publikacjach.

Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-277), ul. Freta 16. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@mmsc.waw.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są

przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej, ani do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres prenumeraty. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.