Oferta dla grup zorganizowanych 

W swojej ofercie edukacyjnej Muzeum oferuje: 

- zwiedzanie z przewodnikiem

- warsztaty*

- pokazy chemiczne*

- wykłady chemiczne*

- wykłady popularno-naukowe*

·       zwiedzanie  - 6 od ucznia/ 11 zł od osoby dorosłej

·       przewodnik polski - 100 zł
·        przewodnik angielski - 150 zł

·       warsztaty/ pokazy chemiczne/ wykłady ze zwiedzaniem - 150 zł opłata stała od grupy warsztatowej + 10 zł od ucznia / 16 zł od osoby dorosłej.
Maksymalna liczba osób w grupie warsztatowej -25

*zajęcia są prowadzone tylko w języku polskim. 


Warsztaty chemiczne odbywają się w każdy piątek października 2019 r. w godzinach: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00.

Rezerwacje dla grup prowadzimy pod adresem:  edukacja@mmsc.waw.pl


POKAZY I WARSZTATY CHEMICZNE

 

WARSZTATY CHEMICZNE: 

warsztaty odbywają się w każdy piątek  października ( 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00. )

Koszt: 150 zł (opłata stała za grupę) + 10 zł /16 zł (od ucznia / osoby dorosłej)

Zadania realizowane w ramach zajęć warsztatowych mają zachęcić małych i trochę większych odkrywców do poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co ich otacza, zastanawia, a także bawi. W trakcie zajęć zainteresowani będą mieli okazję samodzielnie lub w grupach przeprowadzić bezpieczne eksperymenty, odkrywając przy tym rzeczy zwykłe w sposób niezwykły.

 

ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYWNOŚCI

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (od 5 klasy) i ponadpodstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 25 os.

Wśród olbrzymiej ilości pokarmów najważniejszą rolę odgrywa woda, bez której człowiek nie może żyć dłużej niż kilka dni. Woda, stanowiąca ponad połowę masy ciała ludzkiego, jest składnikiem prawie wszystkich produktów spożywczych. Pozostałe składniki to cukry, tłuszcze i białka, a także witaminy i składniki mineralne. Przeprowadzone badania dowiodły, że do prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebne są wszystkie rodzaje składników. Podczas zajęć chętni dowiedzą się, jakie są podstawowe składniki produktów spożywczych. Przeprowadzą doświadczenia chemiczne w celu ich identyfikacji, np. sprawdzą obecność białka w twarogu, glukozy w soku owocowym czy skrobi w ziemniaku.

CHEMICZNA TĘCZA, CZYLI CO WIEMY O pH

Zajęcia dla szkół podstawowych (od 5 klasy) i ponadpodstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 25 os.

Substancje chemiczne, które mają inną barwę w wodzie destylowanej, a inną w roztworach kwasów lub zasad, nazywamy wskaźnikami (indykatorami). Informują nas zatem, z jakim roztworem mamy do czynienia. Podczas zajęć uczestnikom wyjaśnione zostanie pojęcie pH oraz dowiedzą się, jakie indykatory mogą być zastosowane w pracowni chemicznej, a jakie w warunkach domowych (np. wywar z czerwonej kapusty). Zainteresowani porównają barwy wskaźników w różnych roztworach i na tej podstawie określą odczyn roztworów. Stworzą własną skalę pH na podstawie dostępnych produktów spożywczych i samodzielnie spróbują ocenić odczyn roztworu witaminy C.

 

NIESAMOWITE WŁAŚCIWOŚCI WODY

Zajęcia dla szkół podstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 25 os.

Celem zajęć jest przedstawienie i określenie właściwości, jakie posiada woda (że jest mokra, można ją pić, jest zimna bądź ciepła, paruje, skrapla się). Omówione zostaną stany skupienia wody, spróbujemy określić gęstość wody względem innych substancji. Uczniowie uzyskają informację na temat zasobów wody na świecie i dowiedzą się, czym różni się woda słona od słodkiej. Spróbujemy uświadomić dzieciom, jakie jest znaczenie wody dla życia i zdrowia ludzi oraz przypomnimy o konieczności jej oszczędzania. Zajmiemy się także zanieczyszczeniami wody i sposobami ich usuwania. 

ŚLADAMI KOPCIUSZKA, CZYLI METODY ROZDZIELANIA SKŁADNIKÓW MIESZANIN

Zajęcia dla szkół  podstawowych (od 5 klasy) i ponadpodstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 25 os.

Mieszaniną nazywamy połączenie dwóch lub większej ilości substancji (pierwiastków, związków chemicznych), które zachowują swoje właściwości (nie tworzy się nowy związek chemiczny). Mogą to być ciała stałe, ciecze lub gazy. W zależności od stanu skupienia, gęstości, rozpuszczalności bądź właściwości elektrostatycznych tych składników mieszanin, możemy wyróżnić różne metody ich rozdzielania. Najczęściej stosowane sposoby rozdzielania mieszanin to: sączenie (filtracja), odparowanie, dekantacja, sedymentacja, adsorpcja, chromatografia, ekstrakcja etc. Chętni, niczym bajkowy Kopciuszek, rozdzielą zarówno mieszaniny jednorodne, jak i niejednorodne, wykorzystując różnice w ich właściwościach fizycznych.

 

SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY

Zajęcia dla szkół  podstawowych (od 5 klasy) i ponadpodstawowych

Czas trwania: ok. 60 min.

Ilość miejsc: max. 25 os.

Celem zajęć będzie przedstawienie właściwości fizycznych (barwa, gęstość, temperatura wrzenia) i chemicznych wody (reakcja z metalami aktywnymi). Omówione zostaną stany skupienia wody i przemiany fazowe. Będziemy porównywać także gęstości wody względem innych substancji. Uczniowie zapoznają się również z pojęciem twardości wody (całkowita, węglanowa, niewęglanowa) i nauczą się ją usuwać.

 

WYKŁADY 

Prócz zajęć i wykładów chemicznych nasze Muzeum oferuje również udział w wykładach poświęconych życiu Marii Skłodowskiej-Curie. Oferta jest kierowana nie tylko dla szkół, ale również dla grup zorganizowanych i osób dorosłych.

ŻYCIE I ŚWIATOPOGLĄD MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Wykład  skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Wykład może odbyć się od wtorku do soboty w godzinach 10:00-15:00.

Czas trwania: 45 min

Ilość miejsc: max. 50 os.

Wykład biograficzny prezentujący życie i światopogląd pierwszej kobiety laureatki Nagrody Nobla. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się między innymi, jakie idee panowały w domu rodzinnym Skłodowskich oraz jakie lektury towarzyszyły biografii noblistki.

ZNACZENIE I KONSEKWENCJE ODKRYĆ MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Wykład z prezentacją multimedialną, od 10 roku życia (Wykład o zastosowaniu wynalazków Marii w praktyce)

Wykład odbywaja się we wtorki (12:00-15:00) i środy(10:00-15:00)

Czas trwania: 45 min.

Ilość miejsc: max. 50 os.

Podczas wykładu z prezentacją multimedialną chętni zdobędą informacje na temat badań wybitnej uczonej oraz ich wpływu na losy ludzkości. Dowiedzą się, że fizyka i chemia jądrowa wywodzą się z odkryć małżonków Curie, których nazwisko weszło na zawsze do historii nauki. Podczas wykładu z prezentacją multimedialną zainteresowani uzyskają w przystępny sposób podstawowe informacje na temat budowy atomu, zjawiska promieniotwórczości i krótkiej historii odkrycia tego zjawiska. Ponadto poznają rodzaje promieniowania i sposoby jego pomiaru za pomocą licznika Geigera-Müllera. Chętni dowiedzą się także, jakie skutki dla ludzkiego organizmu wynikają z jego napromieniowania. Na koniec podane zostaną przykłady różnego zastosowania w przeszłości i obecnie zjawiska promieniotwórczości.

WARSZAWA MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Wykład skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych

Wykład może odbyć się w czwartki i piątki(10:00-15:00). Inne terminy są dostępne(np. Środa dla Seniorów) po uzgodnieniu z Muzeum.

Czas trwania: ok. 60 min

Ilość miejsc: max. 50 osób

Wykład o Warszawie na przełomie wieków z szczególnym naciskiem na miejsca związane z osobą Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnicy wykładu dowiedzą się o miejscach ściśle związanych z życiem noblistki. Wykład będzie wzbogacony o tło historyczne oraz varsavianistyczne.

ZWIEDZANIE MUZEUM I ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

 

ZWIEDZANIE MUZEUM I ZAJĘCIA EDUKACYJNE 

ZWIEDZANIE WYSTAWY - ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

Oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, dedykowane dla każdej grupy wiekowej.

Czas trwania: ok. 30-40 min

Ilość miejsc: max. 30 osób

Jest to oprowadzanie po wystawie stałej wraz z opowieścią historii życia dwukrotnej noblistki. Zwraca się w nim uwagę nie tylko na jej działalność naukową, ale także na sferę prywatną. Przybliża się też znaczenie działalności Marii dla walki z ograniczeniami, jej rolę w światowej nauce oraz jej działalności jako „ambasadorki nauki”. Oprowadzanie może być dostosowane do potrzeb i zainteresowań zwiedzających, w zależności od życzeń grupy.

MARIA I JEJ MUZEUM

Propozycja skierowana do uczniów szkół podstawowych

Zajęcia dostępne w czwartki i piątki (10:00-15:00)

Czas trwania: ok. 60-90 min

Ilość miejsc: max. 35 osób

Lekcja muzealna łączy opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie z  zagadnieniem  czym dokładnie jest instytucja muzealna. Oprowadzanie po wystawie jest wprowadzeniem do rozmowy z grupą. Po krótkiej dyskusji, uczestnicy podzieleni na grupy wykonują zadania sprawdzające ich kreatywność.


SPACER ŚLADAMI
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Spacer miejski skierowany do każdej grupy wiekowej

Spacer mogą zamówić grupy zorganizowane jak i mniejsze grupki (rodziny). Termin spaceru należy jednak wcześniej uzgodnić z Muzeum.

Czas trwania: ok. 60-120 min

Ilość miejsc: max. 40 osób

Spacer śladami Marii Skłodowskiej-Curie jest spacerem, podczas którego uczestnicy poznają miejsca związane z uczoną. Podczas oprowadzania przewodnik opowiada o związku noblistki z danym miejscem oraz przybliża szczegóły jej życia. Ponadto w trakcie spaceru zwiedzający  poznają wiele miejsc i obiektów związanych z historią Warszawy.