LEKCJA ONLINE

LEKCJA BIOGRAFICZNA ONLINE

MUZEALNE LEKCJE ONLINE O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza do wzięcia udziału w lekcjach online poświęconych życiu i dorobkowi naukowemu Polki, dwukrotnie uhonorowanej Nagrodą Nobla. Scenariusz lekcji jest oparty na zagadnieniach ujętych w podstawie programowej i dostosowany do różnych poziomów nauczania, od szkoły podstawowej, po licea i inne szkoły ponadpodstawowe.

JAK WYGLĄDAJĄ MUZEALNE LEKCJE ONLINE?

Lekcje muzealne online są realizowane są za pośrednictwem Google Meet. Aby wziąć udział w lekcji, trzeba posiadać komputer (tablet/smartfon) oraz stabilne połączenie z Internetem. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów z naszego Muzeum. W trakcie spotkania prowadzący wykorzystują zróżnicowane materiały dydaktyczne: prezentacje multimedialne, eksponaty i rekwizyty muzealne.

Czas trwania: ok. 40 minut 
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Koszt: 150 zł


JAK ZAREZERWOWAĆ MUZEALNĄ LEKCJĘ ONLINE?

Zajęcia odbywają się po uprzedniej rezerwacji*. W sprawie dostępności terminów, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Po ustaleniu konkretnego terminu lekcji, należy wypełnić formularz rezerwacji. Zmiany terminu lub anulowania rezerwacji można dokonać najpóźniej cztery dni przed planowanym wydarzeniem. Opłatę należy uiścić najpóźniej na dwa dni przed zaplanowaną lekcją, a potwierdzenie płatności przesłać na adres edukacja@mmsc.waw.pl. Szczegóły i warunki udziału w zajęciach zostały ujęte w Regulaminie lekcji online.

*Lekcje online odbywają się od wtorku do piątku, między 10.30 a 12.00.


ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS MUZEALNYCH LEKCJI ONLINE 

– dzieciństwo i młodość Marii Skłodowskie-Curie;
– Skłodowscy – historia rodzinna;
– Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie;
– Maria i Piotr – czyli historia ludzi, których połączyła pasja do nauki;
– okoliczności i znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie, dokonanych we współpracy z mężem Piotrem Curie;
– Maria Skłodowska-Curie – historia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinach chemii i fizyki;
– właściwości fizyczne i chemiczne uranu, radu i polonu, znaczenie promieniotwórczości dla fizyki i chemii;
– znaczenie radu w medycynie, w szczególności w terapii nowotworów (radioterapia, zwana we Francji curieterapią)
– znaczenie odkrycia radu (oraz innych pierwiastków promieniotwórczych) w życiu codziennym obecnie i dawniej (m.in. zastosowanie radu jako dodatku do żywności, w przedmiotach codziennego użytku, takich jak np. zegarki, zastosowanie toru np. w paście do zębów) 

Zapraszamy do wzięcia udziału w muzealnych lekcjach online.
edukacja@mmsc.waw.pl
tel. 508 131 210 (wtorek-piątek, 11.00-18.00)


Załączniki PDF do pobrania: