LEKCJA BIOGRAFICZNA

LEKCJE BIOGRAFICZNE W MUZEUM

MUZEALNE LEKCJE O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, W SIEDZIBIE MUZEUM

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza do udziału w stacjonarnych lekcjach biograficznych poświęconych życiu i dorobkowi naukowemu polskiej uczonej, dwukrotnie uhonorowanej Nagrodą Nobla. Scenariusz lekcji jest oparty na zagadnieniach ujętych w podstawie programowej i dostosowany do różnych poziomów nauczania, od szkoły podstawowej, po licea i inne szkoły ponadpodstawowe. 

JAK WYGLĄDAJĄ STACJONARNE LEKCJE MUZEALNE?

Stacjonarne lekcje muzealne odbywają się w siedzibie Muzeum przy ulicy Freta 16 w Warszawie. Podczas lekcji uczestnicy mają możliwość zwiedzenia domu urodzenia przyszłej Noblistki oraz obejrzenia ekspozycji stałej. Uczestnikom w zwiedzaniu ekspozycji towarzyszy przewodnik muzealny, który w przystępny sposób przybliża uczniom postać oraz dorobek naukowy Marii Skłodowskiej-Curie.

Czas trwania: 30-45 minut*
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób**
Koszt: 10 zł/1 uczeń***

*czas może się różnić w zależności od potrzeb/możliwości danej grupy
** zwiedzanie dla większych grup odbywa się w turach
*** na 10 uczniów przypada jeden opiekun, który nie płaci za bilet wstępu do Muzeum

JAK ZAREZERWOWAĆ STACJONARNĄ LEKCJĘ W SIEDZIBIE MUZEUM?

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku (12.00-18.00), po uprzedniej rezerwacji. W sprawie dostępności terminów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 508 131 210 (wtorek-piątek, 11.00-18.00), edukacja@mmsc.waw.pl. Po ustaleniu wolnego terminu należy wypełnić formularz rezerwacyjny, który zostanie przesłany drogą mailową. W przypadku braku otrzymania formularza we wskazanym terminie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Szczegóły i warunki udziału w zajęciach zostały ujęte w regulaminie zwiedzania Muzeum.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS LEKCJI STACJONARNYCH W MUZEUM

– dzieciństwo i młodość Marii Skłodowskie-Curie;
– Skłodowscy – historia rodzinna;- Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie;
– Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie
– Maria i Piotr – czyli historia ludzi, których połączyła pasja do nauki;
– okoliczności i znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie, dokonanych we współpracy z mężem Piotrem Curie;
– Maria Skłodowska-Curie – historia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinach chemii i fizyki;
– właściwości fizyczne i chemiczne uranu, radu i polonu, znaczenie promieniotwórczości dla fizyki i chemii;
– znaczenie radu w medycynie, w szczególności w terapii nowotworów (radioterapia, zwana we Francji curieterapią)
(oraz innych pierwiastków promieniotwórczych) w życiu codziennym obecnie i dawniej (m.in. zastosowanie radu jako dodatku do żywności, w przedmiotach codziennego użytku, takich jak np. zegarki, zastosowanie toru np. w paście do zębów)

Zapraszamy do wzięcia udziału w stacjonarnych lekcjach w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
edukacja@mmsc.waw.pl
tel. 508 131 210 (wtorek-piątek, 11.00-18.00)