Spacer i lekcja

SPACER POŁĄCZONY Z LEKCJĄ BIOGRAFICZNĄ W MUZEUM


SPACER POŁĄCZONY Z LEKCJĄ MUZEALNĄ O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, W SIEDZIBIE MUZEUM


Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza do udziału w spacerze po Starym i Nowym Mieście śladami polskiej uczonej, a następnie do zwiedzenia ekspozycji stałej Muzeum przy Freta 16.


JAK WYGLĄDA SPACER POŁĄCZONY Z LEKCJĄ MUZEALNĄ?

Spacer połączony z lekcją biograficzną w Muzeum składa się z 2 części:
– spaceru po Starym i Nowym Mieście śladami Marii Skłodowskie- Curie; podczas spaceru, uczestnicy poznają najważniejsze miejsca w stolicy, które związane są z życiem i działalnością naukową przyszłej Noblistki. Na trasie spaceru znajdują się m.in. Główna Biblioteka Rolnicza, Kościół Św. Jacka czy dom urodzenia Noblistki.
– lekcji muzealnej na wystawie stałej w siedzibie Muzeum; lekcja stanowi doskonałe uzupełnienie wątków poruszonych podczas spaceru; uczestnicy mają okazję pogłębić wiedzę na temat życia i osiągnięć polskiej naukowczyni, a także zobaczyć oryginalne eksponaty muzealne m.in. liczne prywatne przedmioty należące do polskiej uczonej.

Czas trwania: ok. 90-120 minut*
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób**
Koszt: 12 zł/1 uczeń*** 

* czas może się różnić w zależności od potrzeb/możliwości danej grupy
** zwiedzanie dla większych grup odbywa się w turach
*** na 10 uczniów przypada jeden opiekun, który nie płaci za bilet wstępu do Muzeum

JAK ZAREZERWOWAĆ SPACER POŁĄCZONY Z LEKCJĄ MUZEALNĄ W SIEDZIBIE MUZEUM?

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku (12.00-18.00), po uprzedniej rezerwacji. W sprawie dostępności terminów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel. 508 131 210 (wtorek-piątek, 11.00-18.00), edukacja@mmsc.waw.pl. Po ustaleniu wolnego terminu należy wypełnić formularz rezerwacyjny, który zostanie przesłany drogą mailową. W przypadku braku otrzymania formularza we wskazanym terminie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Spacery nie odbywają się w sezonie zimowym. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany terminu spaceru, np. z powodu wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych. Szczegóły i warunki udziału w zajęciach zostały ujęte w regulaminie.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SPACERU POŁĄCZONEGO Z LEKCJĄ MUZEALNĄ W SIEDZIBIE MUZEUM

– dzieciństwo i młodość Marii Skłodowskie-Curie;
– Skłodowscy – historia rodzinna;
– Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie
– Maria i Piotr – czyli historia ludzi, których połączyła pasja do nauki;
– okoliczności i znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie, dokonanych we współpracy z mężem Piotrem Curie;
– Maria Skłodowska-Curie – historia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinach chemii i fizyki;
– właściwości fizyczne i chemiczne uranu, radu i polonu, znaczenie promieniotwórczości dla fizyki i chemii;
– znaczenie radu w medycynie, w szczególności w terapii nowotworów (radioterapia, zwana we Francji curieterapią)
(oraz innych pierwiastków promieniotwórczych) w życiu codziennym obecnie i dawniej (m.in. zastosowanie radu jako dodatku do żywności, w przedmiotach codziennego użytku, takich jak np. zegarki, zastosowanie toru np. w paście do zębów) 

Zapraszamy do wzięcia udziału w spacerze połączonym z lekcją muzealną w siedzibie Muzeum.
edukacja@mmsc.waw.pl
tel. 508 131 210 (wtorek-piątek, 11.00-18.00)