Edukacja

LEKCJE BIOGRAFICZNE W MUZEUM

MUZEALNE LEKCJE O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, W SIEDZIBIE MUZEUM

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza do udziału w stacjonarnych lekcjach biograficznych poświęconych życiu i dorobkowi naukowemu polskiej uczonej, dwukrotnie uhonorowanej Nagrodą Nobla. Scenariusz lekcji oparty jest na zagadnieniach ujętych w podstawie programowej i dostosowany do różnych poziomów nauczania, od szkoły podstawowej, po licea i inne szkoły ponadpodstawowe. 

JAK WYGLĄDAJĄ STACJONARNE LEKCJE MUZEALNE?

Stacjonarne lekcje muzealne odbywają się w siedzibie Muzeum przy ulicy Freta 16 w Warszawie. Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku, w godzinach pracy Muzeum (12.00 – 18.00). Podczas lekcji uczestnicy mają możliwość zwiedzenia domu urodzenia przyszłej Noblistki oraz obejrzenia ekspozycji stałej. Uczestnikom w zwiedzaniu ekspozycji towarzyszy przewodnik muzealny, który w przystępny sposób przybliża uczniom postać oraz dorobek naukowy Marii Skłodowskiej-Curie.

Czas trwania: 30-40 minut*
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób**
Koszt: 10 zł/1 uczeń***

*czas może się różnić w zależności od potrzeb/możliwości danej grupy
** zwiedzanie dla większych grup odbywa się w turach
*** na 10 uczniów przypada jeden opiekun, który nie płaci za bilet wstępu do Muzeum

JAK ZAREZERWOWAĆ STACJONARNĄ LEKCJĘ W SIEDZIBIE MUZEUM?

Zajęcia odbywają się po uprzedniej rezerwacji. W sprawie dostępności terminów, prosimy o kontakt mailowy (edukacja@mmsc.waw.pl) lub telefoniczny (508 131 210; wtorek-piątek, 11.00-18.00). Po ustaleniu wolnego terminu, należy wypełnić formularz rezerwacyjny i przesłać go nie później niż 7 dni roboczych od dokonania wstępnej rezerwacji.
Formularz jest wysyłany na wskazany przez zamawiającego adres mailowy. W przypadku nieotrzymania formularza we wskazanym terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Szczegóły i warunki udziału w zajęciach zostały ujęte w regulaminie zwiedzania Muzeum.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS LEKCJI STACJONARNYCH W MUZEUM

– dzieciństwo i młodość Marii Skłodowskie-Curie;
– Skłodowscy – historia rodzinna;- Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie;
– Maria i Piotr – czyli historia ludzi, których połączyła pasja do nauki;
– okoliczności i znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie, dokonanych we współpracy z mężem Piotrem Curie;
Maria Skłodowska-Curie – historia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinach fizyki i chemii;
– właściwości fizyczne i chemiczne uranu, radu i polonu, znaczenie promieniotwórczości dla fizyki i chemii; 

– znaczenie radu w medycynie, w szczególności w terapii nowotworów (radioterapia, zwana we Francji curieterapią), znaczenie odkrycia radu (oraz innych pierwiastków promieniotwórczych) w życiu codziennym obecnie i dawniej (m.in. zastosowanie radu jako dodatku do żywności, w przedmiotach codziennego użytku, takich jak np. zegarki, zastosowanie toru np. w paście do zębów)

Zapraszamy do wzięcia udziału w stacjonarnych lekcjach w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
edukacja@mmsc.waw.pl
tel. 508 131 210 (wtorek-piątek, 11.00-18.00)

SPACER POŁĄCZONY Z LEKCJĄ BIOGRAFICZNĄ W MUZEUM


SPACER POŁĄCZONY Z LEKCJĄ MUZEALNĄ O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, W SIEDZIBIE MUZEUM


Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza do udziału w spacerze po Starym i Nowym Mieście śladami polskiej uczonej, a następnie do zwiedzenia ekspozycji stałej Muzeum przy Freta 16.


JAK WYGLĄDA SPACER POŁĄCZONY Z LEKCJĄ MUZEALNĄ?

Spacer połączony z lekcją biograficzną w Muzeum składa się z 2 części:
– spaceru po Starym i Nowym Mieście śladami Marii Skłodowskie-Curie; podczas ok.60 minutowego spaceru, uczestnicy poznają najważniejsze miejsca w stolicy, które związane są z życiem i działalnością naukową przyszłej Noblistki. Na trasie spaceru znajdują się m.in. Główna Biblioteka Rolnicza, Kościół Św. Jacka czy dom urodzenia Noblistki.
– lekcji muzealnej na wystawie stałej w siedzibie Muzeum; lekcja stanowi doskonałe uzupełnienie wątków poruszonych podczas spaceru; uczestnicy mają okazję pogłębić wiedzę na temat życia i osiągnięć polskiej naukowczyni, a także zobaczyć oryginalne eksponaty muzealne m.in. liczne prywatne przedmioty należące do polskiej uczonej.

Czas trwania: ok. 80-90 minut*
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób**
Koszt: 12 zł/1 uczeń*** 

* czas może się różnić w zależności od potrzeb/możliwości danej grupy
** zwiedzanie dla większych grup odbywa się w turach
*** na 10 uczniów przypada jeden opiekun, który nie płaci za bilet wstępu do Muzeum

JAK ZAREZERWOWAĆ SPACER POŁĄCZONY Z LEKCJĄ MUZEALNĄ W SIEDZIBIE MUZEUM?

Zajęcia odbywają się po uprzedniej rezerwacji. W sprawie dostępności terminów, prosimy o kontakt mailowy (edukacja@mmsc.waw.pl) lub telefoniczny (508 131 210; wtorek-piątek, 11.00-18.00). Po ustaleniu wolnego terminu, należy wypełnić formularz rezerwacyjny i przesłać go nie później niż 7 dni roboczych od dokonania wstępnej rezerwacji.
Formularz jest wysyłany na wskazany przez zamawiającego adres mailowy. W przypadku nieotrzymania formularza we wskazanym terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Szczegóły i warunki udziału w zajęciach zostały ujęte w regulaminie zwiedzania Muzeum.

Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu spaceru, np. z powodu wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych. Szczegóły i warunki udziału w zajęciach zostały ujęte w regulaminie.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SPACERU POŁĄCZONEGO Z LEKCJĄ MUZEALNĄ W SIEDZIBIE MUZEUM

– dzieciństwo i młodość Marii Skłodowskie-Curie;
– Skłodowscy – historia rodzinna;

– Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie;
– Maria i Piotr – czyli historia ludzi, których połączyła pasja do nauki;
– okoliczności i znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie, dokonanych we współpracy z mężem Piotrem Curie;
Maria Skłodowska-Curie – historia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinach fizyki i chemii;
– właściwości fizyczne i chemiczne uranu, radu i polonu, znaczenie promieniotwórczości dla fizyki i chemii; 

– znaczenie radu w medycynie, w szczególności w terapii nowotworów (radioterapia, zwana we Francji curieterapią), znaczenie odkrycia radu (oraz innych pierwiastków promieniotwórczych) w życiu codziennym obecnie i dawniej (m.in. zastosowanie radu jako dodatku do żywności, w przedmiotach codziennego użytku, takich jak np. zegarki, zastosowanie toru np. w paście do zębów)

Zapraszamy do wzięcia udziału w spacerze połączonym z lekcją muzealną w siedzibie Muzeum.
edukacja@mmsc.waw.pl
tel. 508 131 210 (wtorek-piątek, 11.00-18.00)

LEKCJA BIOGRAFICZNA ONLINE

MUZEALNE LEKCJE ONLINE O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza do wzięcia udziału w lekcjach online poświęconych życiu i dorobkowi naukowemu Polki, dwukrotnie uhonorowanej Nagrodą Nobla. Scenariusz lekcji oparty jest na zagadnieniach ujętych w podstawie programowej i dostosowany do różnych poziomów nauczania, od szkoły podstawowej, po licea i inne szkoły ponadpodstawowe.

JAK WYGLĄDAJĄ MUZEALNE LEKCJE ONLINE?

Lekcje muzealne online realizowane są za pośrednictwem platformy Google Meet. Aby wziąć udział w lekcji, trzeba posiadać komputer (tablet/smartfon) oraz stabilne połączenie z Internetem. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych edukatorów z naszego Muzeum. W trakcie spotkania prowadzący wykorzystują zróżnicowane materiały dydaktyczne: prezentacje multimedialne, eksponaty i rekwizyty muzealne.

Czas trwania: ok. 40 minut 
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób
Koszt: 150 zł


JAK ZAREZERWOWAĆ MUZEALNĄ LEKCJĘ ONLINE?

Zajęcia odbywają się po uprzedniej rezerwacji. W sprawie dostępności terminów, prosimy o kontakt mailowy (edukacja@mmsc.waw.pl) lub telefoniczny (508 131 210; wtorek-piątek, 11.00-18.00). Po ustaleniu wolnego terminu, należy wypełnić formularz rezerwacyjny i przesłać go nie później niż 7 dni roboczych od dokonania wstępnej rezerwacji.
Formularz jest wysyłany na wskazany przez zamawiającego adres mailowy. Zmiany terminu lub anulowania rezerwacji można dokonać najpóźniej 4 dni przed planowanym wydarzeniem. Opłatę należy uiścić najpóźniej na 2 dni przed zaplanowaną lekcją, a potwierdzenie płatności przesłać na adres edukacja@mmsc.waw.pl. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności, do zamawiającego przesyłany jest link do spotkania online. Szczegóły i warunki udziału w zajęciach zostały ujęte w Regulaminie lekcji online.

*Lekcje online odbywają się od wtorku do piątku, między 10.30 a 12.00.


ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS MUZEALNYCH LEKCJI ONLINE 

– dzieciństwo i młodość Marii Skłodowskie-Curie;
– Skłodowscy – historia rodzinna;

– Warszawa Marii Skłodowskiej-Curie;
– Maria i Piotr – czyli historia ludzi, których połączyła pasja do nauki;
– okoliczności i znaczenie odkryć Marii Skłodowskiej-Curie, dokonanych we współpracy z mężem Piotrem Curie;
Maria Skłodowska-Curie – historia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinach fizyki i chemii;
– właściwości fizyczne i chemiczne uranu, radu i polonu, znaczenie promieniotwórczości dla fizyki i chemii; 

– znaczenie radu w medycynie, w szczególności w terapii nowotworów (radioterapia, zwana we Francji curieterapią), znaczenie odkrycia radu (oraz innych pierwiastków promieniotwórczych) w życiu codziennym obecnie i dawniej (m.in. zastosowanie radu jako dodatku do żywności, w przedmiotach codziennego użytku, takich jak np. zegarki, zastosowanie toru np. w paście do zębów)

Zapraszamy do wzięcia udziału w muzealnych lekcjach online.
edukacja@mmsc.waw.pl
tel. 508 131 210 (wtorek-piątek, 11.00-18.00)


Załączniki PDF do pobrania: