RODO

RODO

Ochrona danych osobowych 
Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. RODO 


Zakres zastosowania Rozporządzenia 
Przetwarzanie danych osobowych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „RODO”. 


Administrator danych 
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z RODO Muzeum jest odpowiedzialne za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. 


Inspektor ochrony danych 
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO Dyrektor Muzeum Marii Skłodoowskiej-Curie w Warszawie wyznaczył p. Michała Stachowskiego na inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO. 


W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e- mail: iod@mmsc.waw.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.