OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

OFERTA OBOWIĄZUJE OD KWIETNIA 2024

1. Lekcje łączone (biograficzno-naukowe)

Podczas zajęć uczestnicy odwiedzą dom urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie, poznają historię życia i odkryć polskiej noblistki, a następnie będą mieli okazję wcielić się w rolę naukowca i przeprowadzić w „laboratorium” proste doświadczenia z zakresu fizyki i chemii. Doświadczenia prezentowane podczas zajęć zostały opracowane na podstawie lekcji, które Maria Skłodowska-Curie prowadziła w ramach „Spółdzielni” założonej w 1907 roku. 

Zajęcia przeznaczone dla następujących etapów edukacji:

 • przedszkola (dzieci od 6. roku życia)
 • szkoły podstawowe (klasy 1-8)
 • szkoły ponadpodstawowe

Terminy zajęć: wtorek-piątek; 9.00 i 10.30

Czas trwania zajęć: do 75 min (czas zajęć dostosowywany jest do wieku uczestników)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Koszt: 300 zł (j.polski) + bilet edukacyjny (1 zł/1 uczeń)

UWAGA: Z uwagi na charakter zajęć klasa zostanie podzielona na dwie grupy. Wymagana jest obecność dwóch opiekunów/nauczycieli.

2. Lekcje biograficzne online

Podczas zajęć prowadzonych na żywo nasz edukator za pośrednictwem platformy Google Meet przybliży uczestnikom lekcji historię życia i odkryć Marii Skłodowskiej-Curie. Narrację prowadzącego dopełnia bogato ilustrowana prezentacja multimedialna, zawierająca liczne fotografie, rysunki, czy osie czasu.

Zajęcia przeznaczone dla następujących etapów edukacji:

 • szkoły podstawowe (klasy 1-8)
 • szkoły ponadpodstawowe

Terminy zajęć: wtorek-piątek; 10.30-16.00

Czas trwania zajęć: 40 min 

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Koszt: 150 zł (j.polski)/ 250 zł (j.obcy)

3. Spacery po Starym i Nowym Mieście śladami Marii Skłodowskiej-Curie

Od kwietnia do października ruszamy na spacery śladami polskiej noblistki. Uczestnicy zajęć odwiedzą miejsca związane z polską uczoną — dowiedzą się m.in. gdzie Maria chodziła do szkoły, jakie towary kupowała nad Wisłą, czym zajmowała się w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Podczas spaceru edukator prezentuje archiwalne zdjęcia ukazujące Warszawę z przełomu XIX i XX wieku.

Zajęcia przeznaczone dla następujących etapów edukacji:

 • szkoły podstawowe (klasy 4-8)
 • szkoły ponadpodstawowe

Terminy zajęć: kwiecień-październik, od wtorku do piątku, 12.00-16.00

Czas trwania zajęć: do 70 min (czas zajęć dostosowywany jest do wieku uczestników)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Koszt: 200 zł (j.polski)/ 300 zł (j.obcy)

Początek spaceru: Krakowskie Przedmieście 34 (spotykamy się przy Kościele Sióstr Wizytek).

Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spaceru z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.

4. Spacery po Starym i Nowym Mieście śladami Marii Skłodowskiej-Curie połączony z lekcją biograficzną w Muzeum

Uczestnicy zajęć zaczynają od spaceru śladami uczonej, podczas którego poznają najważniejsze miejsca w Warszawie związane z polską noblistką. Wątki poruszone podczas spaceru rozwijane są podczas zwiedzania ekspozycji stałej w muzeum.

Zajęcia przeznaczone dla następujących etapów edukacji:

 • szkoły podstawowe (klasy 4-8)
 • szkoły ponadpodstawowe

Terminy zajęć: kwiecień-październik, od wtorku do piątku, 12.00-16.00

Czas trwania zajęć: do 100 min (czas zajęć dostosowywany jest do wieku uczestników)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Koszt: 350 zł (j.polski)/ 450 zł (j.obcy) + bilet edukacyjny (1 zł/1 uczeń)

Na 10 uczniów przypada jeden opiekun, który nie płaci za bilet wstępu do muzeum.

5. Oprowadzanie angażujące po wystawie stałej

Oprowadzanie angażujące jest alternatywą dla tradycyjnego zwiedzania muzeum z przewodnikiem. Podczas zajęć edukator prowadzi dialog z uczniami i wykorzystuje zróżnicowane materiały edukacyjne i wizualne (m.in. zdjęcia, fragmenty listów).

Zajęcia przeznaczone dla następujących etapów edukacji:

 • szkoły podstawowe (klasy 4-6)

Terminy zajęć: wtorek-piątek; 12.00-16.00

Czas trwania zajęć: do 60 min (czas zajęć dostosowywany jest do wieku uczestników)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Koszt: 150 zł (j.polski) + bilet edukacyjny (1 zł/1 uczeń)

6. Oprowadzanie przewodnickie po wystawie stałej

Podczas zajęć uczestnicy wraz z przewodnikiem zwiedzają ekspozycję stałą znajdującą się w dom urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie. Uczniowie nie tylko zgłębiają historię życia i osiągnięć polskiej uczonej, a także dowiadują się czym jest i z czego się składa Nagroda Nobla, jakie było znaczenie odkryć noblistki.  

Zajęcia przeznaczone dla następujących etapów edukacji:

 • szkoły podstawowe (klasy 7-8)
 • szkoły ponadpodstawowe 

Terminy zajęć: wtorek-piątek; 12.00-16.00

Czas trwania zajęć: do 60 min (czas zajęć dostosowywany jest do wieku uczestników)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Koszt: 150 zł (j.polski)/ 250 zł (j.obcy) + bilet edukacyjny (1 zł/1 uczeń)

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI, PŁATNOŚCI ORAZ ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ 

Zajęcia można zarezerwować mailowo (edukacja@mmsc.waw.pl)

W mailu prosimy podać:

 • preferowane daty i godziny zajęć
 • rodzaj zajęć
 • wiek i liczbę uczestników
 • dane kontaktowe do opiekuna grupy
 • dodatkowe ważne informacje dotyczące grupy (np. profil klasy, informacja o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
 • opcjonalnie dane do faktury

Najpóźniej na 72 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć na adres edukacja@mmsc.waw.pl należy przesłać potwierdzenie płatności za zajęcia (należy uiścić jedynie płatność za zajęcia, płatność za bilety dokonywana jest na miejscu w dniu wizyty).

Rezerwację można odwołać najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem zajęć (w takim przypadku opłata za zajęcia jest zwracana). Jeśli rezerwacja zostanie odwołana później niż na 72 godziny przed rozpoczęciem zajęć lub jeśli grupa nie stawi się na zajęcia w umówionym terminie, opłata nie podlega zwrotowi. Nieopłacone w terminie rezerwacje są automatycznie anulowane.

Dane do płatności za zajęcia:

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Freta 16, 00-227 Warszawa

numer rachunku bankowego: PKO BP S.A. 83 1020 1013 0000 0102 0390 5031

W tytule przelewu prosimy podać datę oraz godzinę zajęć.

Dział Edukacji: edukacja@mmsc.waw.pl, tel. 508 131 210

Prosimy zapoznać się Regulaminem zajęć edukacyjnych.