Bez kategorii

POSZUKUJEMY SPECJALISTKI/SPECJALISTY DS. KSIĘGOWYCH I KADR

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych,
 • współpraca z Głównym Księgowym przy opracowywaniu planów, analiz finansowych oraz przygotowywaniu sprawozdań na potrzeby własne i Organizatorów,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji na potrzeby kontroli finansowej, podatkowej, ubezpieczeń i innych kontroli,
 • weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • obsługa dokumentacji związanej z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • księgowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń dotyczących kart płatniczych,
 • księgowanie raportów kasowych oraz faktur kosztowych w ramach ewidencji bilansowej i pozabilansowej,
 • prowadzenie ewidencji w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskocennego wyposażenia, naliczanie amortyzacji,
 • okresowa analiza i uzgadnianie sald kont księgowych, w terminach wskazanych przez Muzeum,
 • przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Muzeum,
 • prowadzenie różnego rodzaju rejestrów wynikających z przyjętych w Muzeum zasad ewidencji,
 • obsługa kadrowa pracowników, w tym prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie oraz organizacja szkoleń BHP i innych wymaganych harmonogramem,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczania czasu pracy,
 • prowadzenie dokumentacji, rejestru i rozliczanie umów cywilnoprawnych zawartych zosobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
 • obsługa kasy Muzeum podczas nieobecności osoby zatrudnionej na stanowisku ds. sprzedaży,
 • wsparcie merytoryczne osób zatrudnionych na innych stanowiskach w realizacji procedurzakupów i zamówień dokonywanych na potrzeby działań realizowanych przez Muzeum.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie nauki,
 • znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej,
 • znajomość zasad prowadzenia spraw kadrowych, w tym akt osobowych pracowników,
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, w szczególności programu Excel,
 • umiejętność działania w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dokładność,
 • otwartość na nowe wyzwania, chęć rozwoju zawodowego i poszerzania swych umiejętności.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji kultury,
 • znajomość obsługi programu Comarch Optima,
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej lub/i programu Iksoris.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej instytucji,
 • umowę o pracę na cały etat/ część etatu,
 • miłą atmosferę pracy,
 • możliwość szkoleń.

Warunki aplikowania:

Prosimy o przesłanie do 19 marca 2023 r. na adres e-mail: biuro@mmsc.waw.pl następujących dokumentów: CV ze zdjęciem, listu motywacyjnego zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz podpisanej klauzuli RODO (do pobrania na stronie: BIP Muzeum). W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Już teraz dziękujemy wszystkim Zainteresowanym naszą ofertą za przesłanie aplikacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie moich danych osobowych zawartych w wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.