Bez kategorii, Events, Wydarzenia

NIĆ CIĄGŁA 90. ROCZNICA ŚMIERCI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

NIĆ CIĄGŁA
90. ROCZNICA ŚMIERCI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W 2024 roku przypada 90. rocznica śmierci Marii SkłodowskiejCurie, jest to także rok 100. Rocznicy przyznania uczonej Honorowego Obywatelstwa Miasta Warszawy. Rocznice te są okazją do przypomnienia postaci wybitnej Polki i warszawianki oraz ukazania skali jej dokonań, a także ich wpływu na naszą teraźniejszość i przyszłość. Program obchodów składa się z trzech debat popularno-naukowych i plenerowej wystawy planszowej oraz kampanii popularyzującej dawstwo szpiku kostnego.

Może być w życiu pewien kierunek ogólny, pewna NIĆ CIĄGŁA zależna od niewielu idei przewodnich, niewielu uczuć mocnych, które tłumaczą życie i określają daną osobowość ludzką.

Autobiografia, Maria Skłodowska-Curie

DEBATY

Cykl debat, dotyczących tematów ważnych w kontekście życia i osiągnięć uczonej – promieniotwórczość (25.04.) , medycyna (4.07) i edukacja (7.11). W każdej debacie trzech prelegentów w 20- minutowych wystąpieniach przedstawi przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w kontekście tematu wiodącego. Po prelekcjach paneliści wezmą udział w moderowanej dyskusji. Debaty odbędą się w Sali Marii Skłodowskiej-Curie w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, w dawnym Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W tym miejscu znajdowało się dawniej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, gdzie Maria Skłodowska prowadziła pierwsze badania fizyczne, przed wyjazdem na studia do Paryża. Debaty będą transmitowane na profilach społecznościowych organizatora oraz partnera (FB i YouTube). Wstęp na wydarzenie stacjonarne jest bezpłatny.

WYSTAWA

Wystawy planszowa „Nić ciągła. Maria Skłodowska-Curie 1867– 1934” będzie poświęcona biografii Noblistki oraz wpływowi jej osiągnięć na historię, teraźniejszość i przyszłość. Zaprezentowana zostanie w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie przy ul. Agrykola. Na wernisaż zapraszamy 4 lipca 2024 r, w dniu rocznicy śmierci uczonej.

KAMPANIA

„RADość dzielenia, RADość działania”. Nawiązując do społecznego zaangażowania Marii Skłodowskiej-Curie i jej woli pożytkowania dla wspólnego dobra osiągnięć naukowych, pragniemy wykorzystać rocznicę do upowszechnienia idei dawstwa szpiku kostnego dla osób chorych na nowotwory krwi. Uczona zmarła na taki nowotwór, spowodowany prawdopodobnie otrzymaniem wysokich dawek promieni X w samochodach- ambulatoriach jej projektu, w których noblistka osobiście prześwietlała i diagnozowała żołnierzy walczących na froncie I wojny światowej. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Fundacją DKMS. Wolontariusze fundacji podczas muzealnych wydarzeń w dniach 25 kwietnia oraz 18 maja (podczas Nocy Muzeów) będą informować o idei dawstwa oraz rejestrować potencjalnych dawców szpiku. Rejestracja polega na zapoznaniu się z podstawowymi kryteriami wykluczającymi, uzupełnieniu formularza i pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka.

Organizatorami wydarzenia są:

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Miasto Stołeczne Warszawa
Polskie Towarzystwo Chemiczne

PARTNERZY WYDARZENIA
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Fundacja DKMS