Wydarzenia

I. SPOTKANIE RADY MUZEUM

Prof. Zbigniew Galus i dr Piotr Rypson pokierują pracami Rady
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.
18.06.2021

Pierwsze spotkanie Rady Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie odbyło się w trybie online. Dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta St. Warszawy – Artur Jóźwik – symbolicznie przekazał członkom Rady nominacje. Rada Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, podczas pierwszego spotkania, wybrała przewodniczącego i zastępcę. Wybierając zarząd i przyjmując regulamin Rada oficjalnie rozpoczęła swoją czteroletnią kadencję. Będzie sprawować nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w statucie.

Biogramy Członków Rady Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie:

Zbigniew Galus – profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, były prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, specjalista w zakresie chemii nieorganicznej, elektrochemii i elektroanalizy, członek rzeczywisty PAN, działał/bądź nadal działa: w Radzie Nauki przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego (2005–2008), Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC; członek tytularny Komisji Chemii Elektroanalitycznej), Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (1991–1993, 1994–1996), Komitecie Badań Naukowych (1991–1997, 2001–2005), Narodowym Centrum Nauki – przewodniczący Rady Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Piotr Rypson – przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM Polska), członek Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie m.st. Warszawy, historyk sztuki i literatury, publicysta, główny kurator w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Ringelbluma, pełnił funkcję zastępcy dyrektora a następnie dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, wcześniej kuratora w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie – zastępca przewodniczącego Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Joanna Bogdańska – prezes Zarządu Merck Polska, jednej z najstarszych firm z branży farmaceutyczno-chemicznej na świecie, działającej w trzech sektorach: ochrony zdrowia (Healthcare, np. onkologii), life science oraz zaawansowanych materiałów i technologii (Performance Materials).

Maciej Jarosz, profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie chemii analitycznej, skarbnik Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, a także przedstawiciel PTChem w Komisji konkursowej do wyboru dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie.

Marek Krawczyk – były Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz, członek rzeczywisty PAN, wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej i francuskim Orderem Palm Akademickich, jest honorowym członkiem Towarzystwa Chirurgów Amerykańskich.

Izabela Nowak – Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalistka w zakresie katalizy heterogenicznej i chemii kosmetycznej, Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN (2019 – ), pełniła wiele zaszczytnych funkcji, m.in. działała/bądź nadal działa w komisji do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą Iuventus plus, Diamentowy grant (2011, 2012 – nadal), Przewodnicząca Komitetu Sterującego programu NCBiR INNOCHEM (2015-2019), laureatka nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego/IUPAC „Distinguished Women in Chemistry / Chemical Engineering” (2011).

Joanna Staniszkis – radna m.st. Warszawy, doktor matematyki, 1987 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1993 obroniła pracę doktorską na Wydziale Matematyki, University of Washington, Seattle. Od 1993 adiunkt na Texas A&M University, University of Michigan i Uniwersytecie Warszawskim. Od 2007 nauczycielka matematyki w języku angielskim w dwóch społecznych liceach z Maturą Międzynarodową. W 2012 roku ukończyła studia podyplomowe w Instytucie Filozofii UW. W roku 2015 startowała w wyborach do Sejmu z ramienia partii Nowoczesna z okręgu podwarszawskiego, zdobywając blisko 10000 głosów. Obecnie w kole Nowoczesna Warszawa Śródmieście.

Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, historyk sztuki, muzealnik, kuratorka wystaw wielokrotnie nagradzanych w konkursie „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”, członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Oddział Mazowiecki, uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa mazowieckiego 2008, Brązowym Krzyżem Zasługi 2013, srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami” 2014.

Mariola Wojtkiewicz – muzykolog, muzealnik, w latach 2007-2019 związana z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i Muzeum Fryderyka Chopina, kierownik Domu Urodzenia Fryderyka Chopina, autorka, kuratorka, organizatorka wystaw w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz wystaw i konferencji poświęconych Fryderykowi Chopinowi, obecnie pełni funkcję kierownika Działu Marketingu w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

red. M.Skalska