Szanowni Państwo, zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Muzeum jest czynne od wtorku do soboty w godzinach 12.00 - 17.00. Wtorki pozostają dniami wolnymi od opłaty dla osób indywidualnych.

We kindly inform that Maria Skłodowska-Curie Museum in Warsaw is available to the public from Tuesday to Saturday, from 12.00 a.m. to 5.00 p.m.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum


Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie powstało w 1967 r. w miejscu urodzenia dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla. Mieści się przy ulicy Freta 16              w XVIII-wiecznej kamienicy, gdzie matka Marii prowadziła pensję dla dziewcząt.       Po śmierci uczonej w elewację budynku wmurowano pamiątkową tablicę.
Muzeum ma charakter biograficzny. Ekspozycję stałą tworzy obszerny zbiór oryginalnych notatek i listów Marii Skłodowskiej-Curie, a także fotografii, dokumentów oraz rzeczy osobistych uczonej i jej rodziny.

Wśród eksponatów znajdują się rzeźby autorstwa znanych polskich artystów.

Fragment wystawy zaaranżowano na laboratorium paryskie Państwa Curie,                  w którym prezentowane są przyrządy pomiarowe, zaprojektowane przez Piotra Curie. Część ekspozycji upamiętnia noblistkę na znaczkach, medalach i banknotach.

Muzeum gromadzi zbiory, organizuje wystawy czasowe, wykłady, spotkania autorskie  i wydarzenia artystyczne oraz prowadzi działalność wydawniczą. Prowadzi także sprzedaż książek i pamiątek związanych z uczoną.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie patronuje przedsięwzięciom poświęconym noblistce, jak również innym kobietom w nauce i kulturze. Utrzymuje kontakt z krewnymi Marii oraz organizuje spotkania z ich udziałem.


Instytucja kultury m. st. Warszawy