Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia muzeum


Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie powstało w 1967 r. , w setną rocznicę Jej urodzin, przy Polskim Towarzystwie Chemicznym. Mieści się ono w XVIII-wiecznej, przebudowywanej kilkukrotnie kamienicy. Po śmierci uczonej wmurowano tablicę upamiętniającą fakt Jej urodzenia w tym miejscu i dokonane przez Nia odkrycia. Podczas Powstania Warszawskiego dom został zburzony, ale tablica zachowała się i dziś widnieje na odbudowanym budynku.
Muzeum ma charakter biograficzny. Mieści się w nim wystawa stała. Prezentowane są listy, dokumenty, rzeczy osobiste uczonej.Muzeum wspomaga szkoły i wszystkich zainteresowanych w przedsięwzięciach związanych z postacią Marii Skłodowskiej-Curie.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszej ekspozycji.