maj, 2022

Wydarzenia

DARY DLA MUZEUM

Nowości na wystawie stałej Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Eksponaty to dar Ryszarda Olborskiego – wieloletniego pracownika Instytut Onkologii (dziś Narodowego Instytut Onkologii – Państwowego …